Đức Đạt Lai La Ma thứ 14 đến Áo tháng 5/2012 tới đây

Kính chào Quý-Vị!

Trung-tâm Tây-tạng và các tổ-chức cộng-tác rất hân hạnh được đón tiếp Đức Đạt Lai La Ma thứ 14 đến Áo.  Trong thời-gian Ngài thăm Áo sẽ có một số sinh-hoạt ý nghĩa và mang lại lợi ích cho chúng ta - dựa lên trên hai trong ba lời cam kết của Ngài - đó là thúc đẩy các giá-trị nhân-bản và hài-hoà giữa các tôn-giáo.  Tất cả các sinh-hoạt đều mở rộng cho công-chúng vào và tất cả mọi người — không kể mình thuộc tôn-giáo nào hay có thế-giới-quan nào — đều có thể tham-dự.  Bởi thế chúng tôi xin chào mừng tất cả Quý Vị đến với các sinh-hoạt của chúng tôi!  Dưới đây là một tổng-quan tất cả các sinh-hoạt có sự tham-dự của Ngài!

Chương-trình sinh-hoạt với Đức Đạt Lai La Ma ở Klagenfurt, Carinthia.

18 – 19 tháng Năm 2012, Thứ Sáu và thứ Bảy,
9giờ30 sáng - 3giờ30 chiều (có thể có mặt ở hall 7giờ30 sáng)

Ngài sẽ giảng trong hai ngày về:
Bát-nhã Tâm Kinh (The Heart Sutra), Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giác-ngộ (Atisha's Lamp for the Path to Enlightenment), Bài ca Tứ Niệm Xứ, Giáo-huấn dựa trên Quan-điểm của Trung-Quán (The Song of the Four Mindfulnesses - Instructions on the View of the Middle).  Ngài cũng sẽ ban lễ Quán-đảnh Dược Sư Phật(.

Địa-điểm: Hội chợ Klagenfurt (Messe), Hall 1 (Phòng Kärntenhalle)

Sinh-ngữ: Đức Đạt Lai La Ma sẽ nói bằng tiếng Tây-tạng và tiếng Anh, và tiếp liền là được dịch sang tiếng Đức.  Đồng-thời cũng có dịch liên-tục sang tiếng Anh qua các máy nghe đeo ở đầu.
Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ cố gắng tối-đa để cung-cấp phần dịch sang các tiếng khác nếu như có đủ người ghi danh mà yêu-cầu được dịch sang các tiếng đó.  Bởi vậy nên điều rất quan trọng là Quý Vị phải cho chúng tôi biết trong e-mail hồi-đáp một khi chúng tôi xác-nhận là đã nhận được tiền mua vé của Quý Vị rồi là Quý Vị thích được nghe giảng bằng thứ tiếng nào!
Trong trường-hợp không có đủ người thích được nghe trong một thứ tiếng nào đặc-biệt, chúng tôi sẽ phải xin lỗi là chúng tôi không thể cung-cấp được người dịch cho quá ít người dùng ngôn ngữ đó!
Tuy-nhiên, nếu Quý Vị lo rằng sẽ không có người dịch sang tiếng của Quý Vị và do đó, Quý Vị muốn tự cung-cấp người dịch thì chúng tôi vẫn có thể yểm-trợ máy móc được cho Quý Vị trong hết khả-năng của chúng tôi.  

Vào nghe: Xin thông-báo trước là ban tổ-chức chúng tôi phải đảm bảo an-ninh tối-đa cho Đức Đạt Lai La Ma cũng như cử-toạ.  Chúng tôi cũng cần làm sao cho tất cả mọi người vào được phòng kịp thời để nghe những lời thuyết giảng của Ngài.  Bởi vậy nên chúng tôi xin hết lòng khuyến cáo Quý Vị là cố hết sức để đến phòng họp vào 7giờ30 sáng như đã ghi, ngõ hầu cho chúng tôi có đủ thời giờ để kiểm-soát vé và làm thủ-tục an-ninh, lấy máy nghe, v.v.!  Xin cảm ơn trước sự thông-cảm của Quý Vị.

Chủ-nhật, 20 tháng Năm 2012,
9giờ30 - 11giờ sáng (được vào phòng từ 7giờ30 sáng)

Diễn-thuyết trước Công-chúng: "Nghệ-thuật Hạnh-phúc"

Địa-điểm: Hội chợ Klagenfurt (Messe), Hall 1 (Phòng Kärntenhalle)

Sinh-ngữ:  Đức Đạt Lai La Ma sẽ nói tiếng Tây-tạng và tiếng Anh, liền theo đó là có phần dịch sang tiếng Đức.

Vào nghe: Xin thông-báo trước là như ban tổ-chức chúng tôi phải đảm bảo an-ninh tối-đa cho Đức Đạt Lai La Ma cũng như cử-toạ.  Chúng tôi cũng cần làm sao cho tất cả mọi người vào được phòng kịp thời để nghe những lời thuyết giảng của Ngài.  Bởi vậy nên chúng tôi xin hết lòng khuyến cáo Quý Vị là cố hết sức để đến phòng họp vào 7giờ30 sáng như đã ghi, ngõ hầu cho chúng tôi có đủ thời giờ để kiểm-soát vé và làm thủ-tục an-ninh, lấy máy nghe, v.v.!  Xin cảm ơn trước sự thông-cảm của Quý Vị.

Xin chú ý:
Giờ khai mạc cũng như giờ kết thúc các buổi giảng có thể đổi thay đôi chút cũng như cả đề-tài thuyết giảng nếu như Đức Đạt Lai La Ma quyết-định cần đổi thay vào phút chót.  Để có được những tin tức cuối cùng, xin vào trang mạng của chúng tôi trước khi đến dự các sinh-hoạt.

Chương-trình sinh-hoạt với Đức Đạt Lai La Ma ở thành-phố Salzburg.

Thứ Hai, 21 tháng Năm 2012

Sáng: 9giờ30 - 11giờ30 sáng (được vào phòng từ 7giờ30 sáng)

Diễn-từ chủ chốt & Thảo-luận: "Hoà-bình Thế-giới và Trách nhiệm của mọi người"
tổ-chức chung với tổ-chức bạn của Trung-tâm Tây-tạng mang tên Alpine Peace Crossing
Đức Đạt Lai La Ma sẽ đọc diễn-từ chủ chốt và sau đó sẽ có thảo-luận với hay ký-giả
Michael Kerbler (Đài phát thanh ORF) và Tiến-sĩ Alexandra Föderl-Schmid (báo Der Standard)

Chiều: 1giờ30 - 3giờ30 chiều

Đối-thoại liên-tôn-giáo: "Hài-hoà trong Đa dạng"

tổ-chức chung với Trung-tâm Thần-học và Tôn-giáo-học thuộc Viện Đại-học Salzburg, một tổ-chức cộng-tác của Trung-tâm Tây-tạng.
Đức Đạt Lai Lạt Ma (Phật-giáo), Tổng-giám-mục Tiến-sĩ Alois Kothgasser (Công-giáo) và đại diện của một số tôn-giáo khác tại Áo, như vị quản-giám giáo-phận Salzburg/Tirol thuộc Giáo-hội Tin Lành, Nữ-tu bề trên Luise Müller, Rabbi Mag. Schlomo Hofmeister thuộc Cộng-đồng Tôn-giáo Do-thái ở Vienna, và Chủ-tịch Cộng-đồng Hồi-giáo, Tiến-sĩ Fuat Sanac.

Giới-thiệu: Tiến-sĩ Doris Appelt, Trưởng Ban "Tôn-giáo" của Đài phát thanh ORF.

Địa-điểm: Hội chợ Salzburg (Trung-tâm Hội chợ Messezentrum - Salzburgarena)

Sinh-ngữ: Đức Đạt Lai La Ma sẽ nói tiếng Tây-tạng và tiếng Anh, liền theo đó là có phần dịch sang tiếng Đức.  Phần thảo-luận thì hoàn-toàn bằng tiếng Đức.

Vào nghe: Xin thông-báo trước là như ban tổ-chức chúng tôi phải đảm bảo an-ninh tối-đa cho Đức Đạt Lai La Ma cũng như cử-toạ.  Chúng tôi cũng cần làm sao cho tất cả mọi người vào được phòng kịp thời để nghe những lời thuyết giảng của Ngài.  Bởi vậy nên chúng tôi xin hết lòng khuyến cáo Quý Vị là cố hết sức để đến phòng họp vào 7giờ30 sáng như đã ghi, ngõ hầu cho chúng tôi có đủ thời giờ để kiểm-soát vé và làm thủ-tục an-ninh, lấy máy nghe, v.v.!  Xin cảm ơn trước sự thông-cảm của Quý Vị.

Chương-trình sinh-hoạt với Đức Đạt Lai La Ma ở Vienna.

Thứ Sáu, 25 tháng Năm 2012, 1giờ30 – 3giờ30 chiều (được vào phòng từ 11giờ sáng)

Diễn-từ trước Công-chúng: "Vượt lên cả Tôn-giáo - Đạo-đức và Giá-trị Con Người trong Xã-hội ngày nay"

Địa-điểm: Vienna Stadthalle (Toà Thị-chính Vienna), Hall D (Sảnh D)

Sinh-ngữ: Đức Đạt Lai La Ma sẽ nói bằng tiếng Tây-tạng và tiếng Anh, liền sau đó được dịch sang tiếng Đức.

Vào nghe: Xin thông-báo trước là như ban tổ-chức chúng tôi phải đảm bảo an-ninh tối-đa cho Đức Đạt Lai La Ma cũng như cử-toạ.  Chúng tôi cũng cần làm sao cho tất cả mọi người vào được phòng kịp thời để nghe những lời thuyết giảng của Ngài.  Bởi vậy nên chúng tôi xin hết lòng khuyến cáo Quý Vị là cố hết sức để đến phòng họp vào 7giờ30 sáng như đã ghi, ngõ hầu cho chúng tôi đủ thời giờ để kiểm-soát vé và làm thủ-tục an-ninh, lấy máy nghe, v.v.!  Xin cảm ơn trước sự thông-cảm của Quý Vị.

26 tháng Năm 2012, Thứ Bảy,
9giờ30 sáng - 3giờ30 chiều (được vào phòng từ 8giờ sáng)

Hội-thảo về Phật-giáo và Khoa-học: "Tâm và Vật - Những Mô hình mới về Thực-tại"
tổ-chức chung với Viện Đại-học Vienna, một cơ-quan cộng-tác với Trung-tâm Tây-tạng

Tham-dự có: Đức Đạt Lai La Ma, Giáo-sư Tiến-sĩ Anton Zeilinger (Viện Đại-học Vienna, Áo)
cùng một số khoa-học-gia nổi tiếng khác ở tầm cỡ quốc-gia và quốc-tế  

Địa-điểm: Viện Đại-học Vienna, giảng-đường Audimax

Sinh-ngữ: Tiếng Anh

Vào nghe: Xin thông-báo trước là như ban tổ-chức chúng tôi phải đảm bảo an-ninh tối-đa cho Đức Đạt Lai La Ma cũng như cử-toạ.  Chúng tôi cũng cần làm sao cho tất cả mọi người vào được phòng kịp thời để nghe những lời thuyết giảng của Ngài.  Bởi vậy nên chúng tôi xin hết lòng khuyến cáo Quý Vị là cố hết sức để đến phòng họp vào 7giờ30 sáng như đã ghi, ngõ hầu cho chúng tôi có đủ thời giờ để kiểm-soát vé và làm thủ-tục an-ninh, lấy máy nghe, v.v.!  Xin cảm ơn trước sự thông-cảm của Quý Vị.

Dẫn nhập vào hai ngày thuyết giảng về Giáo lý  của Đức Phật và Lễ Quán-đảnh (Empowerment).

Thật là một vinh-dự lớn cho chúng ta là Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ thuyết giảng về đạo Phật và làm lễ Quán-đảnh Dược-sư Phật cho chúng ta như liệt-kê dưới đây:
•    Bát-nhã Tâm-kinh  (Sherab Nyingpo)
•    Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giác-ngộ ( (Jangchub Lamdron)
•    Bài ca Tứ Niệm Xứ, Giáo-huấn theo Quan-điểm của Trung-quán (Tatri Drenpa Shiden) của vị Đạt Lai La Ma thứ 7, Kelsang Gyatso
•    Lễ Quán-đảnh Dược-sư Phật (Sangye Menlai Jenang)

The Heart Sutra (Bát-nhã Tâm-kinh)

The Heart Sutra (Bát-nhã Tâm-kinh) được dạy trực-tiếp bởi Phật Thích Ca qua  năng lực gia trì cho một cộng đồng to lớn gồm hàng trăm Tỳ kheo và Bồ tát.  Kinh này đã được giảng tại Đỉnh Kên Kên ở Rajagriha, đất thiêng nhất của Ấn-độ, nơi sản sinh ra những con người cao cả.

The Heart Sutra (Bát-nhã Tâm-kinh) chỉ gồm có ít chữ nhưng nói về một đề-tài rộng lớn và sâu xa.  Nó cho ta thấy toàn-bộ ý nghĩa tinh-tuý của việc tu tập mà ta bắt buộc phải hiểu để trở thành giác-ngộ.  Ngày nay, có rất nhiều Phật-tử trên khắp thế-giới hàng ngày tụng đọc kinh này và tu tập theo ý nghĩa của nó.   Đó là một trong những bộ kinh nổi tiếng nhất.

Kinh này dạy ta cách nhìn về chữ Không, điều cốt-tử về con đường dẫn ta đến giải thoát và giác ngộ.  Thêm vào đó, nó giải thích rõ ràng các chặng đường tinh-tấn theo Ngũ-Đạo: Tư-lương Đạo, Gia-hạnh Đạo, Kiến Đạo, Thiền-định Đạo, và Vô-học Đạo.
Nghe kinh này, tụng kinh này, giảng kinh này cho người khác, hay thiền về ý-nghĩa của kinh này đem lại thật nhiều lợi lạc.  Những lợi lạc đó gồm tích luỹ công-đức, từng bước tinh-tiến trên năm con đường và cuối cùng là đạt thành quả Phật.

Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giác Ngộ

Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giác Ngộ là một tuyệt-phẩm mà tác-giả là Jowo Atisha ở vào thế-kỷ thứ 10 trong thời-gian ông sống ở Tây-tạng.  Đây là một bản văn vô cùng nổi tiếng bởi nó gộp trong đó tất cả những điểm quan trọng nhất trong các kinh và mật-điển.  Tinh-tuý  của bản văn này là những điều dạy trực-tiếp nằm trong bộ Kinh Trí-tuệ Bát-nhã .  Nó gồm những điều Đức Phật Thích Ca đã từng dạy, những cấp bậc Tánh không, cũng như ẩn-nghĩa ở trong đó, và tất cả các cấp bậc tu tập của Hiện Quán Trang Nghiêm. Nó cho ta thấy rõ ràng các lớp lang trên các con đường mà một người phải đi để tiến tới đạt thành Phật.  

Bản văn này giải thích tất cả cái tinh-tuý trong các lời dạy của Phật.  Nó dạy ta điều gì cần cho nhân-loại và xã-hội: chính-nghiệp, làm sao giữ được kỷ-luật luân-lý, làm sao làm quen được với lòng nhân-ái và từ-bi, và làm sao phát triển lòng vị tha.
Mỗi khi ta nghe, ngẫm và thiền cũng như tu tập theo nghĩa của bản văn này thì nó cũng như ta nghe, ngẫm, thiền và tu tập tất cả những điều Phật dạy.  Được như vậy, ta đem lại hoà-bình và hạnh-phúc cho toàn xã-hội và nhân-quần.  Thêm vào đó, do tu tập theo con đường viên thành và không thể lầm lẫn, ta sẽ chắc chắn đi tới giải thoát và giác ngộ hoàn toàn.

Bài Ca Tứ Niệm Xứ

Bài Ca Tứ Niệm Xứ: Những giáo-huấn về Quan-điểm Trung-Quán - là một bản văn do Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 7, Gyalwa Kelsang Gyatso, viết ra vào thế-kỷ thứ 18.  Nó rất kiệm lời và dễ đem ra thực-hành hàng ngày.  Việc truyền tâm-ấn này đi từ Văn-thù-sư-lợi, Đức Phật Trí-tuệ, đến Dharmaraja, rồi nhà sư vĩ-đại Tsongkhapa, để rồi truyền đến Gyalwa Kelsang Gyatso, người đã trước-tác ra tác-phẩn này bằng thơ.  

Nội-dung của bản văn này là Tứ Niệm Xứ.  Điều cần tập trung đầu tiên là dựa vào một ông thầy tâm-linh.  Điều thứ hai là tập trung vào thiền về từ-bi đối với mọi chúng-sinh.  Điều thứ ba là tập trung vào thiền về chính vị Hộ Phật (deity) của mình.  Và điều thứ tư là tập trung vào thiền về thực-tại tối-hậu.  Bản văn chỉ cho ta cách tu tập đều đặn bằng cách nhắm vào cái tinh-tuý của kinh và mật-điển qua Tứ Niệm Xứ.  

Lễ Quán-đảnh Dược Sư Phật

Lễ Quán-đảnh Dược-sư Phật là một cách Đức Phật Thích Ca dưới hình-thức của Dược-sư Phật làm cho ta có thể quán-đảnh: đây là sự gia trì mạnh nhất để ta có thể chữa được các bịnh cả trong thể-xác lẫn tâm-hồn của ta.  Do nhận được quán-đảnh này và tu tập theo cách này, ta nhận được những ân-phước đặc-biệt từ Dược-sư Phật, làm cho các ảo-vọng trong ta lắng xuống và đem cho ta thân tâm thường an-lạc.  Lại còn có thêm cả những lợi lộc như không còn bịnh nữa hay khi bịnh thì cũng khỏi nhanh hơn, dễ hơn.  Thêm vào đó, những thuốc thang ta uống vì đã được ban phép lành nên cũng hiệu-nghiệm hơn.  Để kết-cục ta sẽ đạt tới thành Dược-sư Phật.
Ta có thể xem Lễ Quán-đảnhDược-sư Phật là một ân đức gia trì để được khoẻ mạnh, sống lâu và giác ngộ, và ta cũng có thể nhận ân-phước đó với một lời cam kết là sẽ tu tập tâm linh đều đặn để cải thiện sức khoẻ của mình hay mở rộng hạnh-phúc với mục-đích đạt thành Phật.   Để có thể nhận Lễ Quán-đảnh này ta phải là một Phật-tử hay trở thành một Phật-tử trong quá-trình đón nhận này.  Tuy-nhiên, ta vẫn có thể tham-dự vàoLễ Quán-đảnh mà không đón nhận ân-phước đó.  Như một người tham-dự, bạn có thể chỉ ngồi đó hay thiền và quan-sát nếu bạn có ý dự cả hai ngày học tập các giáo-huấn của Phật ở Klagenfurt.
Dược-sư Phật được sơn màu xanh, là màu của sự chữa bệnh.  Tay phải của Dược-sư Phật đưa ra với bàn tay mở để ở trên đầu gối chân mặt trong cử-chỉ rộng rãi, cầm một nhành Myrobalan.  Tay trái của Dược-sư Phật thì để ở trong lòng, tay mở lên trong tư-thế thiền-định và cầm một chén đựng quả Myrobalan.  Cây và quả Myrobalan được biết là có khả-năng chữa bệnh rất tốt và cầm nhánh cũng như quả Myrobalan là tiêu-biểu cho khả-năng trừ khử bách bệnh.