Jeho Svatost 14. dalajlama v květnu 2012 v Rakousku

Vítejte!

Tibetské centrum (Tibet Center) ve spolupráci s partnerskými organizacemi má tu čest, že přivítá Jeho Svatost 14. dalajlamu v Rakousku. V průběhu návštěvy Jeho Svatosti proběhne celá řada významných a prospěšných akcí spojených s prvními dvěma úkoly, které si dalajlama stanovil: s prosazováním hodnot lidskosti a harmonie mezi náboženstvími. Všechny akce jsou přístupné veřejnosti a může se jich zúčastnit každý bez ohledu na náboženské vyznání či světonázor. Proto vás srdečně zveme, abyste se zúčastnili všech plánovaných akcí. Níže naleznete program všech akcí spojených s návštěvou Jeho Svatosti.

Program akcí během návštěvy Jeho Svatosti dalajlamy v Klagenfurtu, Korutany

18. – 19. května 2012, pátek a sobota, 9.30–15.30 (přednáškový sál bude otevřený od 7.30)

Jeho Svatost povede dvoudenní učení na téma:
Sútra srdce, Atíšova Lampa na cestu k probuzení, Píseň o čtverém uvědomění – uvedení do náhledu středu. Jeho Svatost rovněž udělí iniciaci Buddhy léčitele.
Více informací o dvoudenním učení naleznete zde!

Místo konání: Klagenfurt – výstaviště (Klagenfurt – Messe), Hala 1 (Kärntenhalle)

Jazyk: Jeho Svatost bude hovořit tibetsky/anglicky a bude konsekutivně tlumočen do němčiny. Anglický překlad bude zajištěn do sluchátek. Zaregistruje-li se dostatečný počet zájemců o tlumočení do dalších jazyků, budeme se snažit zajistit překlad i do těchto jazyků. Z tohoto důvodu je velmi důležité, abyste v odpovědi na e-mail, který vám přijde jako potvrzení po zakoupení vstupenky, uvedli vámi preferovaný jazyk. Pokud nebudeme mít větší počet registrovaných zájemců o určité jazyky, toto tlumočení bohužel nebudeme moci zajistit. Pokud je pro vás důležité mít zajištěný překlad do vašeho jazyka a máte obavu, že nebude dostatečný počet registrovaných zájemců, velmi rádi vás jakkoliv podpoříme, pokud si budete chtít zorganizovat vlastní skupinu s vlastním tlumočníkem.

Vstup na akci: Upozorňujeme, že organizátoři musí trvat na přísných bezpečnostních pravidlech v zájmu zajištění bezpečnosti Jeho Svatosti i posluchačů, a zároveň musí zajistit včasný vstup do přednáškové haly pro všechny účastníky. Proto vám doporučujeme, abyste se dostavili na místo již v 7.30, a měli tak dostatek času na bezpečnostní kontrolu, vyzvednutí sluchátek na tlumočení atd. Děkujeme za pochopení.

Neděle 20. května 2012, 9.30–11.00 (vstup do přednáškového sálu od 7.30)

Veřejná přednáška „Umění štěstí“

Místo konání: Klagenfurt – výstaviště (Klagenfurt – Messe), Hala 1 (Kärntenhalle)

Jazyk:  Jeho Svatost bude hovořit tibetsky/anglicky a bude konsekutivně tlumočen do němčiny.

Vstup na akci: Upozorňujeme, že organizátoři musí trvat na přísných bezpečnostních pravidlech v zájmu zajištění bezpečnosti Jeho Svatosti i posluchačů, a zároveň musí zajistit včasný vstup do přednáškové haly pro všechny účastníky. Proto vám doporučujeme, abyste se dostavili na místo již v 7.30, a měli tak dostatek času na bezpečnostní kontrolu atd. Děkujeme za pochopení.

Důležité upozornění:
Začátek či konec přednášek se může mírně posunout a jejich témata mohou být na poslední chvíli změněna na základě rozhodnutí Jeho Svatosti. Sledujte prosím naše stránky a před akcí si zkontrolujte aktuální informace.

Program akcí během návštěvy Jeho Svatosti dalajlamy v Salcburku

Pondělí 21. května 2012

Dopolední program: 9.30–11.30 (vstup do sálu od 7.30)

Přednáška a diskuse na téma „Světový mír a univerzální zodpovědnost“
Organizováno ve spolupráci s partnerem Tibetského centra, neziskovou organizací Alpine Peace Crossing
Hlavním řečníkem bude Jeho Svatost dalajlama, následovat bude diskuse s novináři Michaelem Kerblerem (Rádio ORF) a Dr. Alexandrou Föderl-Schmid (Der Standard).

Odpolední program: 13.30–15.30

Mezináboženský dialog „Harmonie v různorodosti“
Organizováno ve spolupráci s partnerskými organizacemi Tibetského centra, Centrem pro mezikulturní teologii a Katedrou religionistiky Salcburské univerzity
Jeho Svatost dalajlama (buddhista), arcibiskup Dr. Alois Kothgasser (katolík) a zástupci dalších náboženství z Rakouska, např. představitelka Salcbursko-tyrolské diecéze protestantské církve Mag. Luise Müller, představitel židovské náboženské komunity ve Vídni rabín Mag. Schlomo Hofmeister a prezident islámské náboženské komunity Dr. Fuat Sanac.
Moderuje: Dr. Doris Appelt, vedoucí náboženské redakce Rádia ORF

Místo konání: Salcburk – výstaviště / Salzburgarena (Messezentrum – Salzburgarena)

Jazyk: Jeho Svatost bude hovořit tibetsky/anglicky a bude konsekutivně tlumočen do němčiny. Diskuse bude probíhat v němčině.

Vstup na akci: Upozorňujeme, že organizátoři musí trvat na přísných bezpečnostních pravidlech v zájmu zajištění bezpečnosti Jeho Svatosti i posluchačů, a zároveň musí zajistit včasný vstup do přednáškové haly pro všechny účastníky. Proto vám doporučujeme, abyste se dostavili na místo již v 7.30, a měli tak dostatek času na bezpečnostní kontrolu atd. Děkujeme za pochopení.

Program akcí během návštěvy Jeho Svatosti dalajlamy ve Vídni

25. května 2012, pátek, 13.30–15.30 (vstup do sálu od 11.00)

Veřejná přednáška „Za hranice náboženství – etika a lidské hodnoty v dnešní společnosti“

Místo konání: Vídeň, Stadthalle, Hala D

Jazyk: Jeho Svatost bude hovořit tibetsky/anglicky a bude konsekutivně tlumočen do němčiny.

Vstup na akci: Upozorňujeme, že organizátoři musí trvat na přísných bezpečnostních pravidlech v zájmu zajištění bezpečnosti Jeho Svatosti i posluchačů, a zároveň musí zajistit včasný vstup do přednáškové haly pro všechny účastníky. Proto vám doporučujeme, abyste se dostavili na místo již v 11.00, a měli tak dostatek času na bezpečnostní kontrolu atd. Děkujeme za pochopení.

26. května 2012, sobota, 9.30–15.30 (vstup do přednáškového sálu od 8.00)

Sympozium na téma buddhismus a věda „Mysl a hmota – Nové modely reality“
Organizováno ve spolupráci s partnerem Tibetského centra, Vídeňskou univerzitou

Účastníci: Jeho Svatost dalajlama, Prof. Dr. Anton Zeilinger (Vídeňská univerzita, Rakousko)
a další renomovaní rakouští i zahraniční vědci

Místo konání: Vídeňská univerzita, Audimax

Jazyk: angličtina

Vstup na akci: Upozorňujeme, že organizátoři musí trvat na přísných bezpečnostních pravidlech v zájmu zajištění bezpečnosti Jeho Svatosti i posluchačů, a zároveň musí zajistit včasný vstup do přednáškové haly pro všechny účastníky. Proto vám doporučujeme, abyste se dostavili na místo již v 8.00, a měli tak dostatek času na bezpečnostní kontrolu atd. Děkujeme za pochopení.

Stručný úvod ke dvěma dnům buddhistického učení a iniciaci

Je pro nás velkou ctí, že Jeho Svatost bude učit o následujících textech a udělí iniciaci Buddhy léčitele:

  • Sútra srdce (Šerabkji pharoltu čhinpä ňingpo, shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i snying po)
  • Atíšova Lampa na cestu k probuzení (Čangčhub lamgji dönma, byang chub lam gyi sgron ma)
  • Píseň o čtverém uvědomění – uvedení do náhledu středu (Tathi dänpa židän, lta khrid dran pa bzhi ldan) od sedmého dalajlamy Kalzang Gjamccha
  • Iniciace Buddhy léčitele (Sanggjä mänlä dženang, sangs rgyas sman bla’i rjes gnang)

Sútra srdce
Sútra srdce byla prostřednictvím milosti předána Buddhou Šákjamunim velkému shromáždění bhikšuú a bódhisattvů. Dějištěm této události byl Supí vrch v Rádžagrze, významném posvátném místě v Indii, v zemi vznešených.
Přestože Sútru srdce tvoří jen několik málo slov, pojednává o bezbřehém a hlubokém tématu. Objasňuje beze zbytku esenci cvičení vedoucích k probuzení. Mnozí následovníci buddhismu po celém světě denně tuto sútru recitují a uvádějí do života její poselství. Jedná se o jednu z nejznámějších súter vůbec.
Sútra srdce objasňuje prázdnotu, jež je srdcem stezky k vysvobození a jasnozřivosti. Kromě toho jasně a po pořádku vysvětluje postup po pěti po sobě následujících stezkách: stezce shromažďování, stezce přípravy, stezce vhledu, stezce rozvíjení a stezce už neučení.
Naslouchání této sútře, její recitace a učení o ní, jakož i meditace o jejím smyslu přinášejí nezměrný prospěch, včetně nahromadění bezpočtu zásluh, postupu po pěti na sebe navazujících stezkách a v posledku i dosažení buddhovství.

Lampa na cestu k probuzení
Lampa na cestu k probuzení je významný text, který jeho autor Džowo Atíša sepsal v 10. století v době svého pobytu v Tibetu. Jedná se o široce uznávané dílo, shrnující všechny nejdůležitější body súter a tanter. Jádrem textu je přímé předání veškerých súter o dokonalém poznání. Lampa zahrnuje autentické učení Buddhy o úrovních prázdnoty a o jejím skrytém smyslu, stejně jako o stupních jasného uvědomění. Posloupnost kroků tvořících stezku k buddhovství je v tomto textu jasně vysvětlena.
Atíšův text postihuje jádro všech učení Buddhy. Učí hodnotám, jež jsou nezbytné pro lidstvo a společnost: správnému jednání, dodržování mravnosti, rozvíjení lásky a soucítění, jakož i pěstování altruistického postoje k druhým.
Člověk, který naslouchá tomuto textu, rozjímá o něm a medituje a uvádí jeho učení do života, jakoby naslouchal celému učení Buddhovu, rozjímal o něm a uváděl je do života. Studium textu napomáhá šíření míru a přináší štěstí do lidského společenství. Díky pěstování dokonalé a bezchybné stezky adept studující tento text dosahuje vysvobození a úplného probuzení.

Píseň o čtverém uvědomění
Píseň o čtverém uvědomění – uvedení do náhledu středu sepsal sedmý dalajlama Kalzang Gjamccho v 18. století. Tento text je velmi stručný a uvést jej do každodenní praxe je snadné. Linie předání textu vede od buddhy poznání Džecün Maňdžušrího přes Dharmarádžu a vznešeného Congkhapu k nevznešenějšímu vítězi Gjalwa Kalzang Gjamcchovi, jenž jej zapsal ve verších.
Tématem textu je čtvero uvědomění. Za prvé si má adept uvědomit, jak správně spoléhat na duchovního učitele. Za druhé si má být vědom toho, jak meditovat o soucítění ke všem vnímajícím bytostem. Třetím uvědoměním je meditace o osobním ochránci a čtvrtým správné uvědomění nejvyšší skutečnosti. Píseň o čtverém uvědomění objasňuje, jak se skrze tato čtyři uvědomění pravidelně cvičit v základních bodech súter a tanter.

Iniciace Buddhy léčitele
Iniciace Buddhy léčitele, udílená Buddhou Šákjamunim ve formě Buddhy léčitele, je nejmocnějším požehnáním sloužícím k léčení nemocí těla a mysli. Člověku, jenž obdržel iniciaci a věnuje se související praxi, se dostává zvláštního požehnání Buddhy léčitele, v jehož moci je odstraňovat poskvrny mysli a přinášet poklid a mír. Iniciovaný adept bude uchráněn nemocí a onemocní-li, snadno se uzdraví. Léky, které bude užívat, budou požehnány a nabudou tím na účinnosti. Nakonec adept sám dosáhne stavu Buddhy léčitele.
Iniciaci Buddhy léčitele je možné přijmout jako požehnání přinášející zdraví, prodlužující život a napomáhající probuzení, či ji chápat jako závazek k pravidelným duchovním cvičením prohlubujícím zdraví a štěstí, jejichž konečným cílem je buddhovství. Iniciaci mohou přijmout pouze buddhisté či ti posluchači, kteří se během učení buddhisty stali. Obřadu se ale mohou zúčastnit i lidé, kteří si nepřejí přijmout iniciaci. Chcete-li se zúčastnit obou dní učení v Klagenfurtu, můžete během obřadu iniciace meditovat, či dění na pódiu pouze sledovat.
Buddha léčitel je zpodobňován v modré barvě symbolizující léčení. Dlaň jeho pravé ruky, opřené o pravé koleno, je otevřena směrem k prosebníkům, mezi palcem a ukazováčkem drží stonek léčivé byliny jménem myrobalán třešňový. V levé ruce opřené v klíně v meditačním gestu drží nádobku s plodem myrobalánu. Jelikož myrobalán a jeho plody mají velkou léčivou moc, jejich přítomnost na zpodobeních Buddhy léčitele symbolizuje jeho schopnost odstraňovat veškeré neduhy.

Přeložila agentura Easytalk s.r.o., Praha, Česká republika.